Troppen

Troppen vår har i dag 30 speidere fra 5.-10.trinn.

Troppen i Klæbu speidergruppe består i dag av 5 patruljer; Falk, Hauk, Rype, Gaupe og Elg. De som er med i troppen går i 5.-10.trinn.
Selv om troppen er delt inn i patruljer har vi også møter og turer fordelt på to alders nivå. Stifinner - 5.-7.trinn og Vandrere 8.-10.trinn. 

Ledere for troppen er Tommy, Beate og Lilly Katrine. I tillegg har vi her flere aktive foreldre som er med både på turer og møter. 

Troppen har møter hver mandag i skoleåret. Troppsmøter er på Skytterbanen eller på Lysklett. 
Førte mandag i måneden har vi starte opp med førerpatrulje. Førerpatruljen er en patrulje med alle patruljeførere og assistenter i hver patrulje pluss troppslederne. 

På møtene er det ulike aktiviteter som knuter, førstehjelp, pionering, samarbeidsøvelser, fyring av primus/ stormkjøkken, tenne bål, leke og kose.

Troppen drar en del på turer til speiderhytta eller andre områder. Patruljene drar også på turer alene uten voksne, etter egne avtaler. På de fleste turer overnatter tropp speiderne våre i gapahuk, lavvo eller under åpen himmel. 

Aktivitetene og organisering av speiderarbeidet i gruppa er en del av det vi kaller SPEIDERMETODEN . Den sier noe om planlegging og gjennomføring, type merker vi kan ta og ikke minst de 5 elementene speideren bygger på. Vennskap, Livskvalitet, Friluftsliv, Samfunnsengasjement og Kreativitet.